Nové multifunkční hřiště v obci Červenka

Obec Červenka vybudovala pro občany multifunkční hřiště s umělým povrchem pro míčové sporty (fotbal, nohejbal, volejbal aj.), které se nachází vedle areálu Olší. Hřiště slouží nejen k výkonnostní přípravě, ale i kondičnímu a rekreačnímu využití. 

Hřiště je možné zapůjčit po předchozí dohodě. Zapůjčení je bezplatné. Přednostní právo využití je vyhrazeno organizacím a spolkům, rozpis rezervací je uveden v rezervačním systému na www.obeccervenka.cz. Rezervaci lze učinit telefonicky nebo osobně v Hostinci U Vavrdů, Svatoplukova 32, Červenka, kde je možné si zároveň zapůjčit klíče. Půjčovní doba: Po – Pá v čase od 11.30 hod. do 22.00 hod., v So – Ne v čase od 14.00 hod. do 22.00 hod., v ostatní době po telefonické domluvě na tel. +420 734 619 657 nebo +420 603 267 385. 

Pohyb v prostoru hřiště je povolen pouze v čisté sportovní obuvi. Každý uživatel je povinen dodržovat Návštěvní a provozní řád hřiště. Převzetím klíčů uživatel s tímto řádem a jeho dodržováním souhlasí.