Úvodní strana

Obec Červenka

oficiální stránky obce

Vyhledávání

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021

Starosta obce Červenka podle § 15, odst. 1, zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Místem konání voleb pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v obci Červenka je volební okrsek č.1 ve volební místnosti s bezbariérovým přístupem: zasedací místnost Obecního úřadu Červenka, ul. Svatoplukova, č.p. 16, Červenka.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR. V případě, že volič neobdržel volební lístky do poštovní schránky, může si je vyzvednout ve volební místnosti. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Telefonní číslo do volební místnosti je :  585 341 860. ikona souboruOznámeni o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky


6.10.2021 12:33:46 | přečteno 61x | eva.stybnarova
 

sloupec1

Obec Červenka

Svatoplukova 16, 784 01 Červenka
telefon: +420 585 342 166
e-podatelna: epodatelna@obeccervenka.cz
IČ: 00635740, DIČ: CZ00635740
datová schránka: 58nbumu

Úřední hodiny:
pondělí a středa
8:00 - 11:30
12:30 - 17:00

 
load