Úvodní strana

Obec Červenka

oficiální stránky obce

Vyhledávání

Povinné info

1. Oficiální název:  Obec Červenka

starosta: Ing. Vladimír Navrátil

2. Důvod a způsob založení:

Po komunálních volbách v listopadu r. 1990 se obec Červenka osamostatnila z integrované správy města Litovle, kde takto byla začleněna od roku 1975. Na ustavujícím zasedání dne 7.12.1990 byly ověřeny výsledky voleb. Z celkem navržených 40 kandidátů bylo zvoleno 12 členů OZ. Na základě předchozích jednání všech politických stran a hnutí ze dne 3.12.1990 byl zvolen veřejným hlasováním starosta obce pan František Dušek, místostarostou pan ing. Antonín Lilek.

3. Organizační struktura:

tabulka

4. Kontaktní spojení:

adresa: Svatoplukova 16, 784 01 Červenka

úřední hodiny: 
pondělí: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
středa:  8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00

telefon:+420 58 534 21 66

fax: +420 58 534 18 60

oficiální WWW: https://www.obeccervenka.cz

podatelna elektronické pošty: epodatelna@obeccervenka.cz

podatelna elektr. pošty s elektronickým podpisem: epodatelna@obeccervenka.cz

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Svatoplukova 16
784 01 Červenka

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Svatoplukova 16
784 01 Červenka

4.3 Úřední hodiny

pondělí: 8:30 - 11:30 a 12:30 - 17:00
středa:  8:30 - 11:30 a 12:30 - 17:00

4.4 Telefonní čísla

podatelna:+420 585 342 166
starosta: +420 585 341 860
starosta (mobil): +420 724 178 499
místostarosta (mobil): +420 724 178 443
evidence obyvatel: +420 724 088 966
údržba veřejné zeleně: +420 602 533 669

4.5 Čísla faxu

+420 585 341 860

4.6 Adresa internetové stránky

www.obeccervenka.cz

4.7 Další elektronické adresy

podatelna: epodatelna@obeccervenka.cz 
starosta: starosta@obeccervenka.cz
místostarosta: mistostarosta@obeccervenka.cz
účetní: ucetni@obeccervenka.cz
evidence obyvatel: referent1@obeccervenka.cz
poplatky: harszlakova@obeccervenka.cz

5. Případné platby můžete poukázat:

na účet 23621811/0100, vedený u KB Litovel

5.1 Bezhotovostní platby

ikona souboruinformace o možnostech bezhotovostní platby

6. IČ: 

00635740

7. DIČ: 

CZ00635740

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce:

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruRozpočet na rok 2021 - Obec Červenka.PDF2.66 MB .pdf
ikona souboru2020 Rozpočet obce2.57 MB .pdf
ikona souboru2019 Rozpočet obce706.78 KB .pdf
ikona souboru2018 rozpočet obce96.84 KB .pdf
ikona souboru2017 Rozpočet obce288.09 KB .pdf
ikona souboru2016 rozpocet obce63.47 KB .pdf
ikona souboru2015 rozpocet obce49.88 KB .pdf
ikona souboru2014 rozpocet obce172.88 KB .pdf
ikona souboru2013 rozpocet obce62.91 KB .pdf
ikona souboru2012 rozpocet obce41.16 KB .pdf
ikona souboru2011 rozpocet obce21.74 KB .pdf
ikona souboru2010 rozpocet obce44.86 KB .pdf

8.1 Závěrečné účty

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboru2018 závěrečný účet2.05 MB .pdf
ikona souboru2017 závěrečný účet2.19 MB .pdf
ikona souboru2016 závěrečný účet2.15 MB .pdf
ikona souboru2015 zaverecny ucet2.41 MB .pdf
ikona souboru2014 zaverecny ucet1.93 MB .pdf
ikona souboru2013 zaverecny ucet
Příloha č. 1 - FIN 2-12M 122013 Příloha č. 2 - Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2013
4.62 MB .pdf
ikona souboru2012 zaverecny ucet367.09 KB .pdf
ikona souboru2011 zaverecny ucet380.28 KB .pdf
ikona souboru2010 zaverecny ucet102.98 KB .pdf

9. Žádosti o informace:

rok 2015

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
žádost č. 2015/3906.65 KB .pdf
žádost č. 2015/2168.46 KB .pdf
žádost č. 2015/1114.81 KB .pdf

rok 2016

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
Žádost č. 2016/2106.19 KB .pdf
žádost č. 2016/1132.26 KB .pdf

rok 2017

rok 2018

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
Žádost č. 2/2018 dle zákona 106/99 Sb.141.37 KB .pdf
Žádost č. 1/2018 dle zákona 106/99 Sb.140.66 KB .pdf

rok 2019

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
Žádost č. 1 /2019 dle zákona 106/99 Sb.255.11 KB .pdf

10. Příjem žádostí a dalších podání:

epodatelna@obeccervenka.cz

11. Opravné prostředky:

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat  ve stanovené lhůtě do 15 dnů od data doručení rozhodnutí nebo od uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti, písemné odvolání. Toto odvolání se podává prostřednictvím  Obecního úřadu Červenka.

Jestliže se týká rozhodnutí o odmítnutí žádosti informací spadajících  do samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání starosta obce.

V případě, že se rozhodnutí o odmítnutí žádosti týká informací spadajících do přenesené působnosti obce, rozhoduje o odvolání Krajský úřad Olomouckého kraje. K tomu se také kompletní spisový materiál týkající se odvolání postoupí do 30 dnů od doručení odvolání.

Krajský úřad Olomouckého kraje  nebo starosta obce rozhodne o odvolání do 15 dnů od podání odvolání povinným subjektem.V tomto rozhodnutí o odvolání buď původní rozhodnutí potvrdí a zamítne odvolání, nebo  vydá rozhodnutí o rozsahu v jakém bude informace poskytnuta.  Obecní úřad je tímto právním názorem vázán. Rozhodnutí o odvolání je konečné a odvolat se proti němu nelze. Je možné rozhodnutí o odvolání přezkoumat soudem v rámci správního soudnictví.

V ostatních případech správního řízení podle zákona číslo 500/2004 Sb., správního řádu je odvolacím orgánem proti rozhodnutí OÚ Červenka opět Krajský úřad Olomouckého kraje.

Odvolání proti rozhodnutí může podat jen účastník řízení a to většinou do 15 dnů od jeho doručení přes OÚ Červenka.

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Zdroje informací:

14. Nejdůležitější předpisy:

 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, o místním poplatku ze psů
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Červenka
 • Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o veřejném pořádku
 • Obecně závazná vyhláška č. 4/2011, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/1998 o vytvoření a použití účelového fondu obce v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu určeného pro obce postižené záplavami a o postupu poskytování úvěru vlastníkům obytných budov, bytů a obecního bytového fondu
 • Vyhláška 1/2010 o místním poplatku za výherní automat
 • Vyhláška 3/2010 o místním poplatku ze vstupného
 • Vyhláška 4/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity
 • Vyhláška 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 • Vyhláška 3/2007 o školských obvodech
 • Vyhláška 1/2006 o závazné části 1. změny územního plánu
 • Vyhláška 1/2001 o závazné části územního plánu obce
Přehled platných vyhlášek ke stažení.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Úhrady jsou poskytovány zdarma

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Momentálně nejsou k dispozici žádná usnesení.

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

Nejsou k dispozici žádné vzory.

16.2. Výhradní licence

Výhradní licence nebyly poskytnuty.

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádosti občanů

7.10.2016 11:58:56 | přečteno 447x | josef.kolarCelý článek
 
 

sloupec1

Obec Červenka

Svatoplukova 16, 784 01 Červenka
telefon: +420 585 342 166
e-podatelna: epodatelna@obeccervenka.cz
IČ: 00635740, DIČ: CZ00635740
datová schránka: 58nbumu

Úřední hodiny:
pondělí a středa
8:00 - 11:30
12:30 - 17:00

 
load