Výročí 730 let obce
slider 2

slider 2

Úvodní strana

Obec Červenka

Vyhledávání

Historie

Obec je starobylou slovanskou osadou. V listině z roku 1287, která je uložená v litovelském archívu, král Václav II. potvrzuje rychtářské právo v Litovli i se vším příslušenstvím rychtáři Heinrichovi. Mezi příslušenstvím se uvádějí i dva lány ve Schwarcpachu (německý název vsi, odvozený od jména potoka).

Totéž je uvedeno i v listině krále Přemysla Otakara II., kterou obdržel první litovelský rychtář Jindřich Epich v roce 1250. Musela tedy obec existovat daleko předtím. Ostatní půda v obci zůstala zeměpanskému majetku. Také na základě listiny z roku 1291 získali litovelští občané mnohé venkovské zboží a během času i tak zvaný purkrecht nad okolními vesnicemi.

Mezi nimi je jmenována též obec Czerný, což je další název pro obec Červenku v minulosti. V městském urbáři (něco podobného jako pozemková kniha) je další doklad o obci z roku 1616 a to tak zvaným "Listem odmrtným dědiny Černý". Tato listina je psána staročeštinou. Touto listinou se osadníkům povoluje činiti závěti. Jsou zde uvedené daně a termíny splatností.

Obec měla od svého vzniku až do roku 1642 prakticky stejný počet obyvatel. Následkem třicetileté války, za které byla Litovel a okolí okupováno švédským vojskem, však obec utrpěla značně a podle záznamů v urbáři je označována jako pustá. Obyvatelstvo se před vojskem ukrývalo v lese. Pak je zde poznamenáno. že obec má 28 sedláků a 14 zahradníků. Zavedením číslování domů v roce 1771, měla obec 42 domovních čísel.

Obecní kroniky

7.10.2016 10:54:36 | přečteno 5x | josef.kolarCelý článek
 

Digitalizace kronik

11.10.2016 16:15:15 | přečteno 7x | josef.kolarCelý článek
 

Kroniky, pozemkové knihy, matriky, sbírky a další archiválie

11.10.2016 16:18:53 | přečteno 6x | josef.kolarCelý článek
 
7.10.2016 10:53:25 - aktualizováno 11.10.2016 16:12:33 | přečteno 6x | josef.kolar
 

sloupec1

Obec Červenka

Svatoplukova 16, 784 01 Červenka
telefon: +420 585 342 166
e-podatelna: epodatelna@obeccervenka.cz
IČ: 00635740, DIČ: CZ00635740
datová schránka: 58nbumu

Úřední hodiny:
pondělí a středa
8:00 - 11:30
12:30 - 17:00

 
load